เตือนบริโภคสารเร่งเนื้อแดงเสี่ยงก่อมะเร็ง!

สารเร่งเนื้อแดงเป็นสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ส่งผลข้างเคียงทำให้มีอาการปวดศีรษะ  คลื่นไส้อาเจียน  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ บางรายมีอาการเป็นลม เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อหญิงมีครรภ์และยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ หลายคนมักนิยมการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอย่างมาก แต่การเลือกเนื้อสัตว์จะต้องระวังให้ดี เพราะอาจมีผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงเพื่อเพิ่มปริมาณของชิ้นเนื้อให้ใหญ่โตมากขึ้น แต่สารเหล่านี้มักจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ ส่งผลให้ถึงขั้นทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้  อาหารประเภทเนื้อสัตว์ มักนิยมนำมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต สะเดาะเคราะห์แก้ปีชง  ในภาวะที่ตลาดต้องการเนื้อสัตว์ปริมาณมากเช่นนี้ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารเคมีในเนื้อหมู เนื้อวัว และสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อของสัตว์ให้ใหญ่โตมากขึ้น แต่ในทางการแพทย์แล้ว สารเหล่านี้มักมีอันตรายแอบแฝงอยู่ ล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมเข้าตรวจการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อดูว่ามีการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงที่เป็นอันตรายหรือไม่ สารเร่งเนื้อแดงเป็นสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ส่งผลข้างเคียงทำให้มีอาการปวดศีรษะ  คลื่นไส้อาเจียน  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ บางรายมีอาการเป็นลม เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อหญิงมีครรภ์และยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ สิ่งที่น่ากลัวของสารชนิดนี้ คือผู้บริโภคที่ไม่ทราบถึงอันตรายจากสารที่ตกค้างอยู่  เพราะถึงแม้จะทำให้สุกแล้ว ก็ไม่สามารถกำจัดสารให้หมดไปได้ ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ระบุว่า สารเร่งเนื้อแดงเป็นสารต้องห้ามใช้ผสมในอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์  ผู้ฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด ต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท เนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ขอแนะนำควรหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง โดยเลือกซื้อเนื้อจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือหรือมีป้ายรับรองความปลอดภัยจากหน่วยราชการ  ส่วนภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อหยุดยั้งการใช้สารนี้ให้ผู้บริโภคปลอดภัย ติดตามข่าววันนี้ได้ที่นี่ >> www.pptvhd36.com/special/ข่าววันนี้

Read More

ปรับหนัก!!! ห้ามนำหรือพกพาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เข้าไต้หวั่น โดยเด็ดขาด

กรมการค้าต่างประเทศเตือนคนไทยที่เดินทางไปไต้หวันห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์เข้าประเทศ หลังล่าสุดได้รับรายงานมีการลงโทษชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนแล้วจำนวน 113 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ถูกปรับคนละ 3 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน เผยโทษปรับสามารถปรับได้สูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ (Statute for Prevention and Control of Infectious Animal Disease) ที่ไต้หวันได้เพิ่มโทษปรับจากเดิม 3,000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มเป็น 10,000-1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสถิติล่าสุดที่รายงานโดยสภาไต้หวัน (วันที่ 14-26 ธ.ค. 2561) พบว่ามีชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวแล้วจำนวน 113 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 4 ราย ซึ่งถูกเสียค่าปรับคนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ […]

Read More

การเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย

“การเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสาร” ไม่ใช่คำใหม่ หรือเรื่องใหม่ ปัจจุบันเกษตรกรไทย เลี้ยง หมู เป็ด ไก่ ไปจนถึงสัตว์ใหญ่ๆอย่างวัว ล้วนใช้ “อาหารสำเร็จรูป” ทั้งสิ้น สารเร่ง สารเสริม ฯลฯ มักมากับอาหารพวกนี้ หากเกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสาร โตช้ากว่านิดหน่อย แต่ต้นทุนต่ำ … มีหน่วยงานใดหรือองค์กรใด จะซื้อราคาแพงกว่าหรือไม่ หลักการจัดการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์เป็นการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติตามหลักการเกษตรอินทรีย์สากล ไม่แยกกิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ออกจากกัน สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์เกษตรในฟาร์ม เป็นระบบการจัดการฟาร์มที่เกื้อกูลกัน เริ่มจากดินที่อุดมสมบูรณ์ ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ ที่ทำลายดินและสิ่งมีชีวิตในดิน ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดังนั้นการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์มีหลักการจัดการและเทคนิคที่สำคัญ ดังนี้ 1. เป็นระบบการผลิตปศุสัตว์ที่คำนึงถึงความสมดุลของ ดิน พืช สัตว์ ใช้หลักการของความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พืชและเศษเหลือเป็นอาหารสัตว์ มูลสัตว์เป็นอาหารของพืช และจุลินทรีย์ เป็นต้น มีการจัดการระบบของเสียจากฟาร์ม เช่น ปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์โดยใช้มูลสัตว์ในฟาร์มปรับปรุงดิน หรือจัดการหมุนเวียนบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มนำมาใช้กับพืช 2. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ใดๆและอาหารสัตว์ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. การจัดการฟาร์มที่สมดุลระหว่างการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ให้เกิดความสมดุลระหว่างจำนวนสัตว์และอาหารสัตว์ในฟาร์ม 4. เน้นการเลือกใช้พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม กับทรัพยากร […]

Read More

“สุขภาพที่ดี ต้องมาจากอาหารสัตว์ที่ดี”

    ในปัจจุบัน อาหารการกินต่างๆของเรานั้นช่างหาได้ง่ายมากๆ แต่เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีคุณประโยชน์ หรือโทษอย่างไร ที่สำคัญเลยคือ“วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการปรุงอาหาร” ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ต่างก็มีสารพิษตกค้างมาบ้าง ไม่มากก็น้อย จึงทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า “อาหารมื้อไหน อันตรายที่สุด” ซึ่งทาง บริษัท เอ็นบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้โดยตรงจึงทำให้ เรานั้น พยายามที่จะคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด มาผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้สัตว์ที่ทานเข้าไปนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรง จนไปถึงผู้บริโภคทุกท่าน ตามคำปณิธานที่เราได้ให้ไว้คือ “สุขภาพที่ดี ต้องมาจากอาหารสัตว์ที่ดี “

Read More