6 ขั้นตอนการเลี้ยงปลาช่วงหน้าหนาวที่คุณไม่ควรละเลย

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินช่วงหน้าหนาวต้องใส่ใจเรื่องอุณหภูมิของน้ำและการดูแลปลาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น นี่คือขั้นตอนที่เกษตรกรควรทำ

1.ควบคุมอุณหภูมิน้ำ

ปลานิลเป็นปลาที่มักชอบอุณหภูมิความร้อนในช่วง 27-32 องศาเซลเซียส และอาจไม่ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ต่ำมาก. ในช่วงหน้าหนาว, ควรใช้เครื่องทำความอุ่นในบ่อดินเพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำในระดับที่เหมาะสมสำหรับปลานิล. น้ำควรอยู่ในช่วง 24-28 องศาเซลเซียส.

2.การเตรียมอาหาร

ให้ปลานิลอาหารอย่างเหมาะสมในช่วงหน้าหนาว การเลี้ยงปลานิลสามารถใช้อาหารสดหรืออาหารเสริมที่เป็นเม็ด ซึ่งมีส่วนประกอบที่เหมาะสมตามความต้องการของปลา.

3.การควบคุมคุณภาพน้ำ

รักษาคุณภาพน้ำในบ่อดินโดยเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปริมาณสารสกัดแร่และสารปฏิกูลในน้ำ และรักษาค่า pH ในระดับที่เหมาะสมสำหรับปลานิล.

4.การควบคุมการเจริญเติบโตของไวรัส

ควรตรวจสอบบ่อเป็นประจำเพื่อป้องกันการระบาดเชื้อโรคที่อาจทำลายปลา และใช้กลุ่มยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการระบาดของโรค.

5.รักษาคุณภาพน้ำ

ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในบ่อ และปรับปรุงตามเป็นระยะ.

6.การควบคุมปริมาณอาหาร

ห้ามให้ปลานิลกินอาหารมากเกินไป เพราะอาจทำให้น้ำสกัดแร่เพิ่มขึ้น และทำให้ปลานิลมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต.

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินช่วงหน้าหนาวไม่มีผลเสียมาก ถ้าคุณดูแลประคองทุกอย่างอย่างเข้มข้น ต้องระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิน้ำและคุณภาพน้ำอย่างเจาะจงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

Leave a Reply