ภัยคุกคามจากปลาหมอสีคางดำ ตัวทำลายสัตว์น้ำทุกชนิด

ปลาหมอคางดำนั้น มีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ เป็นปลาน้ำจืด เป็นปลาในแถบทวีปแอฟริกา ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำชายฝั่งทุกชนิดมาก ถึงขนาดสูญพันธุ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ปู ปลา กุ้ง หอย จะสูญหายหมด เนื่องจากปลาหมอคางดำจะกินสัตว์น้ำตัวอ่อนทุกชนิด อาทิ เมื่อหลุดเข้าไปในบ่อกุ้งของเกษตรกรที่ปล่อยพันธุ์กุ้งไป พบว่าเพียง 2 เดือน ในบ่อไม่เหลือกุ้งแม้แต่ตัวเดียว ในบ่อจะมีแต่ปลาหมอคางดำทั้งสิ้น ซึ่งปลาหมอคางดำจะแพร่พันธุ์เร็วมาก ในระยะเวลา 4 เดือน สามารถแพร่พันธุ์ได้นับแสนตัว

ปลาหมอคางดำยังคงระบาดอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในประเทศไทยขั้นรุนแรง จึงต้องหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น มันจะไปกินและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นตายจนหมด โดยในอดีต เคยไประบาดในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปรากฏว่า เมื่อเกษตรกรถึงเวลาจับกุ้ง กลับไม่เจอกุ้ง เจอแต่ปลาหมอคางดำเต็มบ่อ ไม่เหลือกุ้งเลย เสียหายนับพันล้าน

กรมประมงชี้แนวทางระยะสั้นที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน

  • 1. กรมประมงเตรียมจัดโครงการกำจัดปลาหมอสีคางดำเพื่อลดปริมาณในธรรมชาติและบ่อเลี้ยง โดยภายใต้โครงการนี้จะมีการรับซื้อปลาชนิดนี้ในช่วงระยะเวลาจำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขและคำนวณราคารับซื้อให้เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกษตรกรและประชาชนจับมาขึ้นมาขาย ทั้งนี้ กรมประมง ขอความร่วมมือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และประชาชนในพื้นที่ในการช่วยกันนำอวนไปลากจับปลาหมอสีคางดำขึ้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • 2. กรมประมงได้เตรียมปล่อยปลากะพงขาวลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ปลาหมอสีคางดำ
  • 3. กรมประมง มีการประชาสัมพันธ์ให้จับปลาหมอสีคางดำไปแปรรูปเพื่อบริโภค เนื่องปลาชนิดนี้สามารถจับนำมาขึ้นมาแปรรูปรับประทานได้แนวทางระยะยาวที่จะดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับแนวทางระยะสั้น

กรมประมง เตรียมร่างกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558 ซึ่งกรมประมงจะมีอำนาจอย่างชัดเจนในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำต่างถิ่น โดยจะขึ้นบัญชีปลาหมอสีคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด ส่วนสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดอื่นๆ หากจะนำเข้ามาในประเทศก็จะต้องพิจารณารายชนิดไป

สำหรับบทลงโทษถ้ามีการประกาศกฎหมายบังคับใช้หากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply