เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวใหญ่ยาวได้น้ำหนัก

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา เข้าพบ ว่าที่ร้อยโท สมพร กุลบุญ หัวหน้าประมงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอข้อมูลด้านการประมงที่เป็นประโยชน์ นำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกมีจำนวนมาก เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องต้นทุน ทั้งค่าอาหาร ค่ายา วันนี้มีวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวโต ตัวใหญ่ ยาว มาแนะนำให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติกัน

สำหรับวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวโต ตัวใหญ่ ยาว นั้น มีเทคนิคในการเลี้ยงง่ายๆ คือ หลังจากปล่อยลูกปลาลงบ่อแล้ว ให้อดอาหาร 4 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพของลูกปลาให้เข้ากับน้ำในบ่อ จากนั้นวันที่ 5 ก็เริ่มให้อาหาร โดยให้อาหารลูกปลาดุกในปริมาณที่ไม่ต้องมาก แต่ให้บ่อยครั้ง ลูกปลาจะค่อยๆ เจริญเติบโต หลังจากนั้นเมื่อปลาอายุได้ประมาณ 2 เดือน ให้หยุดให้อาหาร 7 วัน วิธีนี้จะทำให้ปลาดุกผอม และยืดตัวออก แล้วจึงค่อยให้อาหารต่อ ผลที่ได้คือปลาดุกจะตัวโต และยาวซึ่งเมื่อเห็นว่ามีขนาดพอเหมาะเช่น 2 หรือ 3 ตัวต่อกิโลกรัม ก็สามารถจำหน่ายได้ หรือตามความต้องการ

***เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และควรให้อาหารเสริม เช่น กล้วยหรือมะละกอ สุกงอม เป็นประจำ

เรียบเรียงโดย : อังศุมาลิน รัตนจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา

Leave a Reply