สัตว์โตเร็ว ผสมติดง่าย ด้วยแร่ธาตุผงทำเอง


สัตว์ที่ได้รับอาหารคุณภาพต่ำ จะส่งผลทำให้เจริญเติบโตช้า และผสมติดยาก จำเป็นต้องมีการเสริมแร่ธาตุเพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน หรืออาหารสัตว์มีคุณภาพต่ำ

นายกนก ผ่องอรัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต3 จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Farmer info ท่างด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM. 102.75 MHz. ว่า สัตว์ที่เลี้ยงในปัจจุบันจะเจริญเติบโตช้า และมีอัตราการผสมติดต่ำ โดยเฉพาะโค-กระบือ ที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ผู้เลี้ยงจะให้กินฟางแห้งเป็นอาหาร เพราะหาง่ายและราคาถูก ส่งผลให้สัตว์ขาดสารอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ โดยใช้แร่ธาตุผงมาผสมกับอาหารสัตว์ เช่น ผสมกับรำข้าวหรือฟางแห้ง ในอัตราส่วน แร่ธาตุผง 1 ส่วน : รำข้าวหรือฟางแห้ง 200 ส่วน นำไปให้กินเป็นประจำ จะทำให้โค-กระบือเจริญเติบโตเร็ว โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง แม่พันธุ์ผสมติดง่าย และยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ : แร่ธาตุผงสำหรับสัตว์นั้น เกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงนำเกลือ 4 ส่วน + ไดแคลเซียม 4 ส่วน + พรีมิกส์ 2 ส่วน ผสมให้เข้ากัน เก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ให้สัตว์กินได้นานจนกว่าจะหมด สามารถนำไปให้สัตว์กินได้ทุกประเภท เช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ 

ที่มา รักบ้านเกิด

Leave a Reply