เทคนิคการเปลี่ยนสีปลาให้เป็นสีเหลืองนวล เป็นที่ต้องการของตลาด

ปลาหมอเป็นปลาที่มีความอดทน อึด เลี้ยงง่าย และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงปลาหมอไทยเป็นอาชีพกันมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันในบ่อดิน อีกหนึ่งปัญหาสำหรับการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน คือ ปลาหมอที่เลี้ยงจะมีลักษณะสีดำ ทำให้ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ คุณ ….ได้แนะนำวิธีการเปลี่ยนสีปลาหมอให้เป็นสีเหลืองนวล ด้วยขั้นตอนการทำดังนี้

หลังจับปลาหมอก่อนจำหน่าย ให้นำปลาหมอไปแช่ในน้ำดินแดง ในอัตรา ดินแดง 3 บุ่งกี๋ ต่อน้ำ 600 ลิตร ให้แช่ไว้ประมาณ 2-3 วัน ปลาหมอจะเปลี่ยนสี จากสีดำกลายเป็นสีเหลืองนวล ก็สามารถจับขายได้
ประโยชน์ ปลาหมอจะมีสีเหลืองนวล ไร้กลิ่นคาว ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
***เทคนิคนี้ยังสามารถใช้ได้กับปลาดุก ***


Leave a Reply