โคเนื้อไทยกับอุปสรรคเรื้อรัง

ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานโดยภาคต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจโคเนื้อน้อยเนื่องจากโคยังไม่มีระบบประกันราคาเหมือนยางพารา ปาล์ม ดังนั้นต้องผลักดันโคเนื้อเข้าสู่ระบบแบบประกันราคาเพื่อทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความอุ่นใจในระบบการเลี้ยงโคแม้นโยบายภาครัฐที่ไปเน้นกลุ่มรากหญ้าแต่ไม่ได้มองภาพรวมส่งผลให้ภาคเอกชนบางเจ้ามีการใช้สารเนื้อแดงโดยมองข้ามคุณภาพโคเนื้อที่จะทำให้ทัดเทียมต่างชาติอย่างเนื้อจาก Australia,New Zealand และด้วยสภาพตลาดปัจจุบันพบว่ามีความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพบวกกับตลาดที่แคบภายในประเทศที่มีเฉพาะเป็นร้านแบบเขียงกอปรกับภาคส่งออกที่ตลาดจีนยูนนานเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้สารเร่งเนื้อแดงทางเวียดนามเองก็กดราคาเพราะเวียดนามรู้ว่าเราไม่มีทางเลือกดังนั้นจะเห็นว่าหากเราไม่เน้นการทำเนื้อคุณภาพตลาดจะเหลือแต่เขียงซึ่งปัจจุบันก็มีเนื้อลักลอบเข้ามาตีส่วนตลาดจีนเวียดนาม Steak ล้วนแล้วแต่ต้องการเนื้อคุณภาพนี้คือแผนแก้ไขแก่เหล่าเจ้าของฟาร์มทั้งใหม่และเก่ารายละเอียด

img_6731

โคต้นน้ำ

1.การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์น้ำเชื้อ

2.การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ อาหารข้น อาหารหยาบ

3.การควบคุม การใช้ยา อาหารเสริม ที่มีคุณภาพ มีทะเบียน

4.การควบคุมโรค FMD

img_6740

โคกลางน้ำ(โคขุน)

1.การควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงง

2.โปรแกรมสุขภาพลดการใช้ยาการใช้วัคซีนทำให้โตเร็ว

รูปแบบการขุนโคมีทั้งการเอาโคสาวมาฟาร์มต้นน้ำการนำเข้าจากต่างประเทศการซื้อจากอีสานที่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบแล้วมาขุนที่ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเอาตัวที่เป็น FMD มาขุนขาย

img_6707

โคปลายน้ำ

1.พรบ.ควบคุมมีการเพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้มากขึ้นทำให้สามารถตรวจค้นหรือยึดและจับกุมได้

2.มาตรฐาน GMP/HACCP/HALAL

3.การส่งออกที่ภาครัฐต้องมีการช่วยต่อรองในเรื่องเงื่อนไขต่างๆทั้งเรื่องโรค

สารเร่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมการสร้างแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคส่งเสริมการทำฟาร์มปลอดโรคซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเลือด 2 ครั้ง ถ้าผ่านจะเป็นฟาร์มปลอดโรคซึ่งจะได้สิทธิพิเศษ เช่นการขนส่งวัวสามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจซึ่งปกติจะต้องถูกกักนาน 21 วัน การจับเนื้อเถื่อนจากอินเดียเพราะถือว่าผิดกฎหมายและยังไม่มีการเจรจานำเข้า

img_6743

Leave a Reply