(เคล็ดไม่ลับ) สูตรอาหารเสริมสำหรับปลาทับทิม

ปลาทับทิม เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้ มีเกษตรกรบางรายที่นำปลาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ ปลาร้า จำหน่าย จนสามารถทำกำไรและลดต้นทุน มีรายได้เสริมอย่างงดงาม ปลาทับทิมจึงเป็นปลาซึ่งเกษตรกรผู้มีทุนน้อยสามารถเลี้ยงได้ในเชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ร้านอาหาร โต๊ะจีน ต่างนิยมนำปลาทับทิมมาทำเป็นอาหาร

img_6202

สูตรอาหารเสริมเลี้ยงปลาทับทิม

ส่วนผสม

 1.)อาหารเม็ดเลี้ยงปลา 2 กิโลกรัม

2.)กล้วยน้ำว้า 1 ผล

3.)วิตามินซี(แบบผงที่ใช้เลี้ยงสัตว์) 1 ช้อนแกง

4.)น้ำผึ้ง 1 ช้อนแกง

IMG_0479

โดยมีวิธีทำดังนี้

นำกล้วยน้ำว้า 1 ผล มาปั่นผสมกับวิตามินซีและใส่น้ำผึ้งอย่างละ 1 ช้อนแกง ผสมไปใน อาหารเม็ดปลา 2 กิโลกรัม จากนั้นผสมเป็นอาหารเม็ดให้ปลากิน

วิธีการให้อาหารเสริมปลาทับทิม

ให้ช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. ทุกเย็น ในอัตราส่วนดังกล่าวจะสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 1 กระชังกรณีเป็นปลาใหญ่ แต่จะได้ประมาณ4 กระชังกรณีที่เป็นปลาเล็ก

IMG_0467

Leave a Reply