เทคนิคง่ายๆ ในการปรับค่า Ph ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

อาชีพ เลี้ยงปลาในบ่อดิน ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกร ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างน่าพอใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน และ ประยุกต์ ใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การเตรียมบ่อ และ สภาพความเป็นกรด หรือ ด่าง ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาในบ่อดินโดยตรง หากปลาแสดงอาการลอยหัว ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ หรือ น้ำใสกว่าปกติที่เคยเป็น ถือเป็นความผิดปกติในส่วนของค่าความเป็นกลางของน้ำในบ่อดินแน่นอน ด้วยความใฝ่รู้ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรศึกษาวิธีแก้ไขไว้เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำมาปรับแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เพียงนำ โดโลไมล์ ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างเกล็ดปลาให้แข็งแรง มาใส่ลงในบ่อปลา ในปริมาณ 50 กิโลกรัม/พื้นที่บ่อ 1 ไร่ ด้วยเทคนิคเฉพาะตัว คือ 1.เทโดโลไมค์ ใส่ภาชนะพลาสติกปากกว้าง หรือ กาละมัง แล้วยกทั้งกาละมังลงน้ำพร้อมตัวเกษตรกร 2.ใช้ขันตักน้ำในบ่อลงไปผสมในกาละมัง คนให้โดโลไมค์ละลาย แบ่งเป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆเทสาดลงในบ่อเลี้ยงปลา 3.เดินผสม พร้อม สาดโดโลไมค์ ไปเรื่อยๆจนหมด ให้ทั่วพื้นที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลา 4.ให้ทำแบบนี้วันละ 1 ครั้งๆละ 50 กิโลกรัม ต่อเนื่อง […]

Read More

วิธีการเลี้ยงปลาหมอไทย

ปลาหมอไทย เป็นปลาที่มีรสมัน เนื้อแน่น นุ่ม ก้างน้อย สามารถประกอบอาหารหรือแปรรูปได้หลากหลาย ทั้งต้มยำ แกง ย่าง ทอด ทำปลาร้า ปลาเค็ม ปลาตากแห้ง และอื่นๆ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาด และนิยมบริโภคกันมาก ทั้งในประเทศ และการส่งออก ปลาหมอไทยเป็นปลาที่มีความทนในสภาพที่มีน้ำน้อยหรือขาดน้ำ จึงสามารถขนส่ง และจำหน่ายในรูปปลาสดที่มีชีวิตในระยะทางไกลๆได้ เป็นปลาที่ต้องการทางตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศสูงในแต่ละปี (จีน ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง) โดยเฉพาะปลาหมอที่มีขนาดใหญ่ (3-5 ตัว/กิโลกรัม) ราคาจำหน่ายในประเทศ กิโลกรัมละ 100-150 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งใน และต่างประเทศ ปลาหมอไทย (Climbing Perch, Anabastestudineus, Bloch) เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือ และอีสาน เรียกว่า ปลาเข็ง ภาคใต้ เรียกว่า อีแกปูยู ลักษณะปลาหมอไทย ปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจ (labryrinth […]

Read More

วิธีการเลี้ยงปลานิล

ความเป็นมา     เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2508  พระจักรพรรดิอากิฮิโต  เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงจัดส่งปลานิลจำนวน  50  ตัว  ความยาวเฉลี่ยตัวละประมาณ  9  เซนติเมตร  น้ำหนักประมาณ  14  กรัม  มาทูลเกล้าฯ  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ระยะแรกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน  เนื้อที่ประมาณ  10  ตารางเมตร  ในบริเวณสวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  เมื่อเลี้ยงมาได้  5  เดือนเศษ  ปรากฎว่ามีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าหน้าที่สวนหลวงขุดบ่อขึ้นใหม่อีก  6  บ่อ  มีเนื้อที่เฉลี่ยบ่อละประมาณ  70  ตารางเมตร  ซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงย้ายปลาด้วยพระองค์เอง  โดยย้ายจากบ่อเดิมไปปล่อยในบ่อใหม่ทั้ง  6  บ่อ  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2508  ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  มอบหมายให้กรมประมงจัดส่งเจ้าหน้าที่วิชาการตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือน โดยที่ปลาชนิดนี้เป็นปลาจำพวกกินพืช  เลี้ยงง่าย  มีรสดี  ออกลูกดก  เจริญเติบโตได้รวดเร็ว  ในเวลา  1  ปี  […]

Read More

การตรวจสภาพน้ำและบริการหลังการขาย

   ในปัจจุบันปัญหาน้ำเน่าเสียนั้นเกิดขึ้นได้หลายวิธีมาก ซึ่งทำให้มีผลประทบโดยรวมต่อชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั้งในกระชัง และบ่อดิน ทำให้ปลานั้นเกิดโรคระบาด และอาจเป็นสาเหตุการตายเกิดขึ้น ฉะนั้นทาง ผู้ประกอบการอาหารปลา จึงต้องมีทีมงานเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำให้แก่ลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลานั้นมีค่าออกซิเจนคงที่ เพื่อให้ปลาที่เลี้ยงนั้น ที่สุขภาพแข็งแรง และน้ำที่ใสสะอาดตลอดเวลา วิธีสังเกตุว่าน้ำเริ่มขาดประสิทธิภาพ น้ำเริ่มเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็น ปลาเริ่มตายและขึ้นมาบนผิวน้ำบ่อยขึ้น ความขุ่นและความโปร่งแสง เมื่อเห็นสาเหตุดังกล่าวแล้ว ให้ติดต่อ กรมวิชาการใกล้บ้านท่านหรือ ติดต่อผู้ประกอบการอาหารปลาที่มีทีมงาน พร้อมอุปกรณ์ คอยตรวจวัดค่า ph ของน้ำ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะตามมาในอนาคต

Read More