กรมประมงได้มีประกาศเตือนผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลก ปลาหายาก ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย เด็ดขาดโดยเฉพาะ “ปลาปิรันยา”

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมปร […]

Read More