“ทำไม ปลาทับทิม และปลานิล ถึงมีแต่ปลาตัวผู้ ?”

ประเด็นเรื่องปลาทับทิม และปลานิล เป็น #หมัน เป็นปลา #ฉายรังสี  เป็นปลา #GMO ทำให้ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ต่อได้ เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมออน์ไลน์เคยสงสัย แชร์ และส่งต่อมากเป็นอันดับต้น เพราะ …. ปลาทั้งสองชนิดนี้เป็นปลาที่มีผู้นิยมบริโภคกันมาก เป็นโปรตีนราคาถูก ที่คนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ตลาดสดยันซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ทั่วเมืองไทย ก่อนที่จะเชื่อไปตามข่าวที่มีการส่งต่อกันมาทางไลน์ หรือเฟสบุ๊ค มาลองดูข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อปลาสองชนิดนี้กันดีกว่า … ความเป็นมาของปลานิล และปลาทับทิมในประเทศไทย : “ปลานิล” เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาหมอสี สามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ำจืด และน้ำกร่อย มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่ทวีปแอฟริกา พบทั่วไปตามหนอง บึง และทะเลสาบในประเทศซูดาน, ยูกันดา และทะเลสาบแทนกันยีกา ปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จำนวน 50 ตัว ครั้งนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อภายในสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  และพระราชทานชื่อว่า “ปลานิลจิตรลดา” ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่าปลาที่ทดลองเลี้ยงเจริญเติบโต และแพร่ขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ต่อมาจึงได้พระราชทานชื่อว่า ปลานิล ที่มีที่มาจากชื่อแม่น้ำไนล์ (Nile) ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2509 ทรงพระราชทานพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งแก่กรมประมง เพื่อนำไปขยายพันธุ์ […]

Read More

จาก “ปลานิล” สู่ “ปลาทับทิม” อีกปลาเศรษฐกิจของคนไทย

“ปลานิล” เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ถวายปลานิล จำนวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2508 และโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อภายในสวนจิตรลดา เป็นที่มาของชื่อ ปลานิลจิตรลดา ต่อมาทรงพระราชทานพันธุ์ปลาดังกล่าวให้กับกรมประมง จำนวน 10,000 ตัว เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2509 เพื่อนำไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่พสกนิกร และปล่อยลงไว้ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากปลานิลมีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น เลี้ยงง่าย โตเร็ว กินอาหารได้ทุกชนิด เช่น ไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์น้ำเล็กๆ  รวมทั้งมีขนาดลำตัวใหญ่ ขยายพันธุ์ง่าย และมีรสชาติดี กลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างงานให้คนไทยนับล้าน และเป็นโปรตีนราคาถูกให้พสกนิกรทั่วประเทศของพระองค์ได้บริโภค นอกจากปลานิลสายพันธุ์ทั่วไปแล้ว ยังมีปลาที่มีลักษณะคล้ายปลานิลแต่มีสีแดง ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคเหนือ ได้ทำการเพาะเลี้ยงปลานิลควบคู่ไปกับปลานิลสีแดง โดยมีการพบครั้งแรกในราวปี2511 ที่จ.อุบลราชธานี โดยนักวิชาการประมงของสถานีประมงจังหวัดอุบลราชธานีและเกษตรกรในจังหวัดนั้น ได้ปลานิลแดงปะปนอยู่ในบ่อเลี้ยงปลานิล  นักวิชาการประมงประจำสถานีฯ จึงได้ทำการคัดเลือกปลานิลที่มีสีแดงทั้งตัวแยกเพาะเลี้ยงไว้ต่างหากจากปลานิลพันธุ์ปกติ โดยในขณะนั้นยังไม่มีการศึกษาด้านพันธุกรรมของปลานิลชนิดนี้ ต่อมาในปี2525 กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ได้นำลูกปลานิลสีแดงขนาด 2–3 […]

Read More

(เคล็ดไม่ลับ) สูตรอาหารเสริมสำหรับปลาทับทิม

ปลาทับทิม เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้ มีเกษตรกรบางรายที่นำปลาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ ปลาร้า จำหน่าย จนสามารถทำกำไรและลดต้นทุน มีรายได้เสริมอย่างงดงาม ปลาทับทิมจึงเป็นปลาซึ่งเกษตรกรผู้มีทุนน้อยสามารถเลี้ยงได้ในเชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ร้านอาหาร โต๊ะจีน ต่างนิยมนำปลาทับทิมมาทำเป็นอาหาร สูตรอาหารเสริมเลี้ยงปลาทับทิม ส่วนผสม  1.)อาหารเม็ดเลี้ยงปลา 2 กิโลกรัม 2.)กล้วยน้ำว้า 1 ผล 3.)วิตามินซี(แบบผงที่ใช้เลี้ยงสัตว์) 1 ช้อนแกง 4.)น้ำผึ้ง 1 ช้อนแกง โดยมีวิธีทำดังนี้ นำกล้วยน้ำว้า 1 ผล มาปั่นผสมกับวิตามินซีและใส่น้ำผึ้งอย่างละ 1 ช้อนแกง ผสมไปใน อาหารเม็ดปลา 2 กิโลกรัม จากนั้นผสมเป็นอาหารเม็ดให้ปลากิน วิธีการให้อาหารเสริมปลาทับทิม ให้ช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. ทุกเย็น ในอัตราส่วนดังกล่าวจะสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 1 กระชังกรณีเป็นปลาใหญ่ แต่จะได้ประมาณ4 กระชังกรณีที่เป็นปลาเล็ก

Read More