ลุ้น “โคล้านตัว” โผล่หลังน้ำลด เผยเกษตรกรดันเต็มสูบกำไร 8,000 บาทต่อตัว

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จาก 18 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีษะเกษ ฯลฯ ร่วม 100 คน จาก 1,500 คน ที่รอบริเวณหน้ากระทรวงฯ เข้าพบว่า

เกษตรกรได้มาขอบคุณที่กระทรวงฯได้เร่งดำเนินโครงการโคขุนสร้างรายได้ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการที่เตรียมนำเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆนี้ โดยโครงการโคขุนสร้างรายได้ มีเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563-2567) เพื่อเสริมสร้างรายได้ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงโคขุน เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านตัวต่อเกษตรกร 200,000 ราย แบ่งออกเป็นรอบที่ 1 จำนวน 500,000 ตัว ต่อเกษตรกร 100,000 ราย และรอบที่ 2 อีก 500,000 ตัว ต่อเกษตรกร 100,000 ราย โดยมีน้ำหนักวัวเริ่มต้น 230-250 กิโลกรัม (กก.) ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยง จะมีเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รายละ 164,200 บาทต่อราย เป็นค่าโค 120,000 บาท โดยคิดจาก 5 ตัวๆ ละไม่เกิน 24,000 บาท และมีค่าอาหารผสมเสร็จ (TMR) 43,200 บาท และสมทบค่าประกันภัยโค 1,000 บาท

“ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย 4% เกษตรกรจ่ายเอง 1% และรัฐบาลสมทบ 3% อีกทั้งรัฐสนับสนุนค่าประกันภัยให้อีกครึ่งหนึ่ง และช่วยเครื่องผสมอาหาร เครื่องชั่งน้ำหนัก ในสัดส่วนเกษตรกร 100 รายหรือโค 500 ตัวต่อ 1 ชุด เมื่อผ่านไป 4 เดือน สามารถจำหน่ายโคได้ในราคาตัวละ 42,000 บาท เฉลี่ยน้ำหนัก 420 กก. ก.ก.ละ 100 บาท โดยคำนวณแล้วเกษตรกรมีกำไร 8,000 บาทต่อตัว ในเวลา 4 เดือน หรือ 40,252 บาทต่อ 5 ตัว ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุนก่อน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเหลือขุดน้ำบาดาล 1 จุดต่อ 100 ไร่ เพื่อส่งเสริมปลูกหญ้าสำหรับผสมอาหาร รวมถึง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้ามาช่วยทำการตลาดด้วย ซึ่งคาดว่าหลังน้ำลดก็จะเริ่มดำเนินการได้

ที่มา : ไทยรัฐ

Leave a Reply