สูตรปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิสำหรับเลี้ยงปลา

แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.แพร่ แห่งนี้ โดยลุงมนูญ? ป้าธีรวรรณ วงศ์อรินทร์ กิจกรรมภายในนอกจากจะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้เข้ามาศึกษาดูงานแล้ว ที่นี่ยังเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์และในสวนหย่อม มีกบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มากว่า200ตัว และถัดไปท้ายสวนยังเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดอีกจำนวนมาก ซึ่งเศษและส่วนที่เหลือจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่นี่จะไม่ถูกทิ้งให้เป็นขยะ ทุกอย่างสามารถนำมาจัดการใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ อย่างเช่น เศษพืชและมูลสัตว์สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งลุงมนูญได้กล่าวถึง สูตรปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิสำหรับเลี้ยงกบและปลาที่ใช้อยู่เป็นประจำ อยากแนะนำให้ผู้สนใจได้ใช้ เพราะจะช่วยสร้างอาหารในบ่อปลา บำบัดน้ำเสีย ทั้งในบ่อปลาและกบ

โดย สูตรปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิสำหรับเลี้ยงปลา มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก โดยเตรียมส่วนผสมต่างๆ ดังนี้
-รำละเอียด 10กิโลกรัม
– มูลไก่แห้ง 10 กิโลกรัม
– แกลบหยาบ 10 กิโลกรัม
– หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
– กากน้ำตาล 300 กรัม
ส่วนผสมต่างๆที่ได้กล่าวมา สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถใช้”จุลินทรีย์จากน้ำหมักผลไม้สุก”ที่หมักเองได้ หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้

วิธีการทำ
– นำรำละเอียด มูลไก่ แกลบหยาบกองคลุกเคล้าผสมกัน
– นำกากน้ำตาล300กรัมและหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า10ลิตรให้ละลายจากนั้นนำไปรดในกองที่ผสมรำละเอียด มูลไก่ แกลบหยาบ รดให้พอชุ่ม ให้ได้ความชื้นประมาณ 60% คือ เมื่อกำให้แน่นแล้วปล่อย เนื้อปุ๋ยจะพอจับตัวเป็นก้อนไม่แตก คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน
– ตักปุ๋ยที่ได้บรรจุในกระสอบฟาง ไม่ต้องเต็มกระสอบ ให้เหลือพื้นที่จากปากกระสอบประมาณ 1 คืบแล้วมัดปากกระสอบให้แน่น นำไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมั่นกลับด้านกระสอบปุ๋ยหมักทุกๆ7 วัน กระทั่งครบ 1เดือน สามารถนำไปใช้ได้การนำไปใช้ประโยชน์
– ปุ๋ยโบกาชิที่ได้ นอกจากจะสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยชั้นเลิศสำหรับพืชผักสวนครัวและไม้ผลยืนต้นแล้ว ในด้านการปศุสัตว์เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อให้เกิดอาหารตามธรรมชาติได้ กล่าวคือ ในขั้นตอนการจัดการบ่อก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง หรือบ่อที่สร้างใหม่ โดยเฉพาะบ่อพลาสติก ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิ โรยพื้นบ่อปลาก่อน เช่น ขนาดบ่อ 2X4เมตร ลึก 50เซนติเมตร ให้โรยปุ๋ยโบกาชิจำนวน 5 กิโลกรัมปูพื้นบ่อให้ทั่ว แล้วปูทับด้วยดินหนาประมาณ 4เซนติเมตร

– จากนั้นเติมน้ำลงในบ่อแล้วทิ้งไว้ 3-5 วัน จะเกิดแพลงค์ตอนพืชตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดี มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับเป็นอาหารปลา สามารถปล่อยปลาลงเลี้ยงได้เลย จะช่วยประหยัดอาหารปลาได้ประมาณ 1สัปดาห์ โดยไม่ต้องให้อาหารใดๆ ซึ่งปลาที่ได้กินอาหารธรรมชาติจะแข็งแรงและโตวัยปลอดภัยจากโรคต่างๆ

ที่มา : รักบ้านเกิด

Leave a Reply