ปลาหมอ “ชุมพร 1” ทางเลือกสู้อากาศวิปริต

แต่วันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร สามารถพัฒนาพันธุ์ปลาหมอไทย ให้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ได้แล้ว “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาหมอของบ้านเรา ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2512 แต่การศึกษาตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา เทคนิคการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงปลาหมอ ส่วนการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ปลาหมอ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร หน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ กรมประมง จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2547และที่นี่ถือเป็นหน่วยงานเดียว ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี จนทำให้ได้ปลาหมอไทยพันธุ์ชุมพร 1 หนักตัวละ 1 กก.” ดร.สง่า ลีสง่า ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร เล่าว่า ก่อนจะมาเป็นปลาหมอชุมพร 1 ในระยะแรกได้มีการให้ประมงจังหวัดในแต่ละแห่งทำการคัดหาปลาหมอที่มีขนาดใหญ่ของแต่ละพื้นที่ ส่งมาทำการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ศูนย์ฯชุมพร โดยได้ปลาหมอตัวแทนจาก4 ภาค นั่นคือ ภาคเหนือได้มาจากอุตรดิตถ์ ภาคอีสานได้มาจากสกลนคร ภาคกลางจากราชบุรีและภาคใต้จากนครศรีธรรมราช จากนั้นนำแต่ละพันธุ์มาทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์จนออกลูกออกหลานมา 4 รุ่น…ทำการคัดขนาดปลาหมอขนาดใหญ่ของแต่ละสายพันธุ์มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ แล้วนำมาผสมไขว้ข้ามสายพันธุ์ ในที่สุด ปี 2554 จึงได้ปลาหมอที่มีขนาดใหญ่ และมีการตั้งชื่อ ชุมพร 1… แต่เพื่อความมั่นใจว่า พันธุ์ปลาหมอที่ได้มาเป็นพันธุ์ที่นิ่ง […]

Read More

อาหารและการให้อาหารวัวเนื้อ

การให้อาหารโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท การให้อาหารลูกโคเนื้อ จะปล่อยให้ลูกโคกินนมแม่ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถหย่านมได้ ซึ่งใช้เวลา 3 – 7 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพการจัดการหรือดูจากการที่ลูกโคสามารถกินหญ้าหรืออาหารอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตามปกติลูกโคจะหัดกินหญ้าตั้งแต่อายุ 1 – 2 เดือน และสามารถกินได้เต็มที่เมื่ออายุ 4 – 5 เดือน อย่างไรก็ดี ถ้าลูกโคได้รับการเสริมอาหารข้นที่มีความสมดุลของโภชนะจะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก การให้อาหารโครุ่น ควรให้ลูกโคได้รับหญ้าสดคุณภาพดีกินอย่างเต็มที่ หรือเสริมอาหารข้น หรือเมล็ดธัญพืชให้กิน การให้อาหารโคสาว ถ้าโคได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี เช่น หญ้าสดพันธุ์ดี พืชตระกูลถั่ว หรือพืชตระกูลถั่วปนหญ้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้อาหารข้นเสริม  การให้อาหารแม่โคระยะเลี้ยงลูก แม่โคจะต้องการอาหารมากกว่าปกติ เพราะต้องนำอาหารไปสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกด้วยจึงควรให้แม่โคได้รับอาหารอย่างสมบูรณ์เพียงพอ แม่โคระยะเลี้ยงลูกต้องให้กินหญ้าสดอย่างเต็มที่และควรเสริมพวกพืชตระกูลถั่วให้กินอีกในปริมาณ 1 – 5 เปอร์เซ็นต์ หรือควรเสริมอาหารข้นให้กินในปริมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของ น้ำหนักตัว แต่ถ้าอาหารหยาบมีคุณค่าทางโภชนะต่ำควรเสริมอาหารข้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.6 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว การให้อาหารโคขุน จะต้องให้อาหารที่มีความเข้มข้นของโภชนะสูงโดยเฉพาะโปรตีนและพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการให้ผลผลิต และจะต้องให้ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นควบคู่กันไป โดยให้อาหารหยาบอย่างเต็มที่และตลอดเวลา การให้อาหารข้นควรแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

Read More

เลี้ยงปลากดคัง แบบเข้าใจนิสัย สร้างรายได้ดีที่สุด

ปลากดคัง เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด มีชื่อสามัญว่า Red tail Mystus มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mystus ruckioides ชื่อที่เรียกตามท้องถิ่นยังมีอีกหลายชื่อ เช่น ปลากดแก้ว ปลากดเขี้ยว กดหางแดง กดข้างหม้อ เป็นต้น อยู่ในวงศ์ปลากด (Bagriidae) เมื่อเติบโตเต็มที่จะมีความยาวตัวราว 1.5 เมตร หนักได้ถึง 100 กิโลกรัม แต่ที่พบโดยเฉลี่ยจะมีขนาดประมาณ 50-60 เซนติเมตร ลำตัวมีสีดำเทาอ่อนอมฟ้าหรือเขียวมะกอก ครีบหางและครีบอื่นๆ มีสีแดงสดหรือสีส้มสด มีรูปทรงยาวเพรียว ส่วนหัวแบนกว้าง ด้านบนของหัวเรียบ ปากกว้าง จะงอยปากทู่ มีหนวด 4 คู่ ครีบหูมีสีเทาดำ ปลากดคัง จัดเป็นปลาขนาดใหญ่ที่พบได้ตามธรรมชาติในแม่น้ำของไทยทุกภาค และในแหล่งน้ำนิ่งขนาดใหญ่ ในประเทศไทยพบที่แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ หรือแม้แต่ในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนรัชชประภา คุณชัยพร โชคภรณ์ประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 […]

Read More

วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม ประวัติ ความเป็นมา และกิจกรรมต่างๆ

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยปี 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 มาย้อนดูประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญและกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง             สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญ กิจกรรม มีดังนี้  ประวัติวันเข้าพรรษา          “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ […]

Read More

ปรับพื้นที่นาเกลือเก่า ทำบ่อเลี้ยงปลากะพง เนื้อแน่น รสหวาน ขายหน้าฟาร์มกิโลละ 200 บาท

ความบังเอิญและภูมิปัญญาจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน พลิกผันชีวิตและสามารถแก้วิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนอาชีพและต่อยอดจากสิ่งที่มีมาดั้งเดิมไปสู่ความสำเร็จได้ จนสามารถสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และกลายเป็นคนต้นแบบให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย อย่าง คุณไตรศักดิ์ ศรีเสาวนิตย์ หรือ เฮียฮ้ง ชาวนาเกลือวัย 60 ปี ที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงปลากะพง ด้วยเพราะเกิดจากความบังเอิญ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาเกลือเดิม มาทำบ่อเลี้ยงปลากะพงอยู่ที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เฮียฮ้ง เริ่มต้นเล่าให้ฟังถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน จนมาสู่การต่อยอดอาชีพการเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่นาเกลือนี้ว่า “แต่ก่อนก็ทำนาเกลือ ทำมาเกือบ 30 ปี โดยมีพื้นที่สำหรับทำนาเกลืออยู่ประมาณ 100 กว่าไร่ และมีพื้นที่ทำนาเกลือแปลงเล็กแปลงน้อยอีกหลายแปลง แต่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ก็มีพื้นที่ทำนาเกลืออีกมากมาย พอมีพื้นที่ทำนาเกลือเยอะ เกลือก็ล้นตลาด ราคาก็ต่ำลง ชาวนาเกลือก็ขายไม่ค่อยได้ สำหรับการเริ่มต้นเลี้ยงปลากะพง ในพื้นที่นาเกลือ เกิดมาจากความบังเอิญในครั้งแรก เนื่องจากเห็นว่าปลาพวกปลาหมอเทศ ปลานิล สามารถเข้ามาอยู่ในแหล่งน้ำจากการทำนาเกลือได้ในช่วงหน้าฝน ทั้งๆ ที่น้ำในพื้นที่ทำนาเกลือ เป็นน้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งสภาพน้ำน่าจะเหมาะกับการเลี้ยงปลากะพง เนื่องจากเป็นปลาน้ำเค็ม จึงได้ลองไปซื้อปลากะพงมาปล่อยเลี้ยงในพื้นที่ เลี้ยงตามสภาพธรรมชาติ คือให้ปลากะพงกินพวกลูกปลาเล็กปลาน้อยที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ ตอนนั้นก็ลองเอามาปล่อยเลี้ยงไปตามสภาพ คิดเลี้ยงแค่ว่าหากเลี้ยงได้ก็คงจะสามารถขายได้ ระยะเวลาที่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันก็น่าจะเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ทำนาเกลือ […]

Read More