เทคนิคการเลี้ยงโคในแบบประหยัด

การเลี้ยงโคด้วยวิธีที่ประหยัดจะทำให้ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงโค โดยเฉพาะโคเนื้อจะทำให้เพิ่มผลกำไรต่อเกษตรกรได้อย่างมาก เทคนิคในการเลี้ยงโคแบบประหยัดมีดังนี้

1 เทคนิกการคัดเลืองโคที่จะนำมาเลี้ยงและการจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนของโค
ให้เลือกโคที่มีอายุประมาณ 1 ปี ดูลักษณะว่าเป็นโคที่มีลักษณะดี สามารถนำมาขุนแล้วสร้างกำไร โดยควรเลือกโคเพศผู้เป็นหลักมากกว่าโคเพศเมีย เพราะเมือขุนแล้วจะตัวใหญ่ให้น้ำหนักมากกว่า โคตัวผู้ยังใช้ระยะเวลาในนการขุนสั้นกว่าโคเพศเมียด้วย เมื่อได้โคมาแล้วก็นำมาเลี้ยงในคอกดินที่ได้เตรียมเอาไว้ให้โค เป็นคอกพื้นดินมีหลังคามุงด้วยจาก กั้นไม้ทำเป็นล็อคแยกมีรางน้ำไว้ตำแหน่งข้างหลัง ส่วนรางอาหารไว้ตำแหน่งข้างหน้า

2 การให้อาหารแก่โค
มื้อของการให้อาหารแก่โคคือ มื้อเช้า มื้อเย็น รวมสองมื้อ โดยอาหารประกอบไปด้วยฟางข้าวและ อีเอ็มเจือจาง รวมถึงอาหารโคที่ทำเอง มีสูตรและวิธีทำคือ
ส่วนประกอบของอาหารโคประกอบไปด้วย มันเส้น 50 กก. กากปาล์ม 11 กก. ใบกระถิน 6 กก. ถั่วเหลืองบด 4 กก. กากมะพร้าว 6 กก. ข้าวโพดบด 6 กก. ปุ๋ยยูเรีย 2 กก. รำอ่อน 12 กก. พรีมิค 2 ขีด ไดแคลเซี่ยม 1 กก. กากน้ำตาล11 กก. เกลือ 1 กก.
วิธีการในการผสม ก่อนอื่นต้องนำมันเส้นและกากน้ำตาลผสมให้เข้ากันก่อน จากนั้นจึงนำส่วนผสมอื่น ๆ ผสมลงไป ในส่วนผสมตามสูตรนี้สามารถเป็นอาหารโคได้ถึง 1 สัปดาห์โดยให้อาหารเช้าและเย็นมื้อละ 5 กก.ต่อโค 1 ตัว ต้องคอยสังเกตด้วยว่าโคตัวใดกินมากตัวใดกินน้อยแล้วให้ในปริมาณที่พอดีแก่โคแต่ละตัว จะทำให้ไม่สิ้นเปลืองอาหาร

3 การให้น้ำแก่โค
โคจำเป็นจะต้องมีน้ำกินตลอดเวลาและใส่EM เจือจางให้ด้วย จะทำให้โคมีสุขภาพจิตที่ดี มีมูลที่ไม่มีกลิ่นเหม็น เคล็ดลับที่จะทำให้โคเลี้ยงง่ายโตเร็วอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของโค คอกที่อยู่ตองสะอาดอยู่เสมอ ผู้เลี้ยงต้องหมั่นตรวจดูทำความสะอาดวันละ 3 ครั้ง โคก็จะสามารถนำมาขายได้ในระยะเวลาสั้น เพียงแค่ 2-3 เดือนเท่านั้น และมีคุณภาพที่ดีขายได้ราคาดี สามารถเลี้ยงโคได้ถึง3-4 รุ่นใน 1ปี
การเลี้ยงโคอย่างประหยัด ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจ เอาใจใส่และทุ่มเวลาลงแรงและมีการติดตามโคอย่างใกล้ชิด ผลการขุนที่ได้ก็จะเกิดกำไรงอกงามโดยใช้ต้นทุนเม็ดเงินต่ำ

Leave a Reply