เทคนิคง่ายๆ ในการปรับค่า Ph ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

อาชีพ เลี้ยงปลาในบ่อดิน ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกร ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างน่าพอใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน และ ประยุกต์ ใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

การเตรียมบ่อ และ สภาพความเป็นกรด หรือ ด่าง ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาในบ่อดินโดยตรง หากปลาแสดงอาการลอยหัว ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ หรือ น้ำใสกว่าปกติที่เคยเป็น ถือเป็นความผิดปกติในส่วนของค่าความเป็นกลางของน้ำในบ่อดินแน่นอน ด้วยความใฝ่รู้ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรศึกษาวิธีแก้ไขไว้เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำมาปรับแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

เพียงนำ โดโลไมล์ ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างเกล็ดปลาให้แข็งแรง มาใส่ลงในบ่อปลา ในปริมาณ 50 กิโลกรัม/พื้นที่บ่อ 1 ไร่ ด้วยเทคนิคเฉพาะตัว คือ

1.เทโดโลไมค์ ใส่ภาชนะพลาสติกปากกว้าง หรือ กาละมัง แล้วยกทั้งกาละมังลงน้ำพร้อมตัวเกษตรกร

2.ใช้ขันตักน้ำในบ่อลงไปผสมในกาละมัง คนให้โดโลไมค์ละลาย แบ่งเป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆเทสาดลงในบ่อเลี้ยงปลา

3.เดินผสม พร้อม สาดโดโลไมค์ ไปเรื่อยๆจนหมด ให้ทั่วพื้นที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลา

4.ให้ทำแบบนี้วันละ 1 ครั้งๆละ 50 กิโลกรัม ต่อเนื่อง 2 วัน

5.ภายใน 2 วัน หลังสาดโดโลไมค์ เพื่อปรับค่า PH ของน้ำ สีของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาจะมีสีเขียวเข้มมากขึ้น นำเครื่องวัดค่า PH มาตรวจสอบ จะได้ที่ระดับ 6-7 ถือว่าเหมาะสม

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆจากภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเกษตรกรอย่างแท้จริง หากท่านใด ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ คุณพ่อสมพงษ์ ไชยสงประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ 171 ม.9 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทร.081-5457376
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply