การตรวจสภาพน้ำและบริการหลังการขาย

Image_692b870   ในปัจจุบันปัญหาน้ำเน่าเสียนั้นเกิดขึ้นได้หลายวิธีมาก ซึ่งทำให้มีผลประทบโดยรวมต่อชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั้งในกระชัง และบ่อดิน ทำให้ปลานั้นเกิดโรคระบาด และอาจเป็นสาเหตุการตายเกิดขึ้น ฉะนั้นทาง ผู้ประกอบการอาหารปลา จึงต้องมีทีมงานเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำให้แก่ลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลานั้นมีค่าออกซิเจนคงที่ เพื่อให้ปลาที่เลี้ยงนั้น ที่สุขภาพแข็งแรง และน้ำที่ใสสะอาดตลอดเวลา

S_8396911564715วิธีสังเกตุว่าน้ำเริ่มขาดประสิทธิภาพ

  1. น้ำเริ่มเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็น
  2. ปลาเริ่มตายและขึ้นมาบนผิวน้ำบ่อยขึ้น
  3. ความขุ่นและความโปร่งแสง

เมื่อเห็นสาเหตุดังกล่าวแล้ว ให้ติดต่อ กรมวิชาการใกล้บ้านท่านหรือ ติดต่อผู้ประกอบการอาหารปลาที่มีทีมงาน พร้อมอุปกรณ์ คอยตรวจวัดค่า ph ของน้ำ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะตามมาในอนาคต

IMG_0586IMG_0579IMG_0577IMG_0571

Leave a Reply